Oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • Na púť do Ostrihoma odchádzame v stredu ráno o 6:15h od kostola. Predpokladaný návrat je do 18. hodiny. Pripomínam, že v Maďarsku sa platí forintmi, no vstupné v bazilike (klenotnica, krypta, kupola) zaplatíme v eurách.

  • Trnavská arcidiecéza oslávi vo štvrtok výročie posviacky katedrály. Pri tejto príležitosti nás trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch srdečne pozýva na spoločné slávenie Eucharistie o 10:30h.

  • Vo štvrtok bude po večernej sv. omši krátka adorácia v rámci duchovnej prípravy na blahorečenie Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutoční v sobotu v Košiciach.

Oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Na púť do Ostrihoma odchádzame v stredu ráno o 6.15h od kostola. Predpokladaný návrat je do 18. hodiny. Pripomínam, že v Maďarsku sa platí forintmi, no vstupné v bazilike (klenotnica, krypta, kupola) zaplatíme v eurách.

  • Trnavská arcidiecéza oslávi vo štvrtok výročie posviacky katedrály. Pri tejto príležitosti nás trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch srdečne pozýva na spoločné slávenie Eucharistie o 10.30h.

  • Vo Štvrtok bude po večernej sv. omši krátka adorácia v rámci duchovnej prípravy na blahorečenie Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutoční v sobotu v Košiciach.

Oznamy na Dvadsiatu prvú nedeľu v Cezročnom období