Oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 18:00h.

  • V rámci nášho seredského dekanátu sa koná predmanželská príprava pre snúbencov na budúcu sobotu (29. septembra) od 10. do 16. hodiny v pastoračnom centre v Šintave.

  • Na budúcu nedeľu bude tradičná farská hodová zbierka.

  • Úprimne ďakujem všetkým, čo sa zúčastnili na spoločnej brigáde okolo kostola.

  • Modlitby matiek srdečne pozývajú na Modlitebné trojdnie v Trnave 28. – 30. septembra (vždy večer o 18. hodine). Bližšie informácie na plagátiku.

  • Vzadu nájdete obrázky s modlibou za svätorečenie Anny Kolesárovej a s modlitbou za charitné diela.

Oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V rámci nášho seredského dekanátu sa koná predmanželská príprava pre snúbencov na budúcu sobotu (29. septembra) od 10. do 16. hodiny v pastoračnom centre v Šintave.

  • Modlitby matiek srdečne pozývajú na Modlitebné trojdnie v Trnave 28. – 30. septembra (vždy večer o 18. hodine). Bližšie informácie na plagátiku.

  • Vzadu nájdete obrázky s modlitbou za svätorečenie Anny Kolesárovej a s modlitbou za charitné diela.

Oznamy na Dvadsiatu piatu nedeľu v Cezročnom období