Oznamy na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • Neprehliadnite, prosím, skutočnosť, že sv. omše na budúcu nedeľu sú v zmenenom čase (Hoste 8.00, Abrahám 9.00) z dôvodu sviatosti birmovania v susednej farnosti Pusté Úľany.

  • V októbri sa modlievame sv. ruženec polhodinu pred sv. omšou alebo o 17.30h.

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňˆou je stretnutie v kostole o 17.15h na modlitbu ruženca s deťmi (modlíme sa bolestný ruženec).

  • Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.

  • Dnes (v nedeľu 14. októbra) sme pozvaný­ na organový koncert, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole v Pustých Úľanoch o 16. hodine. Na organe bude hrať p. Marek Vrábeľ a na husliach p. Milan Paľa. Vstupné na koncert je dobrovoľné.

Oznamy na Dvadsiatu ôsmu nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Neprehliadnite, prosím, skutočnosť, že sv. omše na budúcu nedeľu sú v zmenenom čase (Hoste 8.00hƒ, Abrahám 9.00hƒ) z dôvodu sviatosti birmovania v susednej farnosti Pusté Úľany.

  • V októbri sa modlíme sv. ruženec polhodinu pred sv. omšou alebo o 18. hodine.

  • V piatok bude v Abraháme sv. omša pre deti a mládež. Pred ňˆou je stretnutie v kostole o 17.15h na modlitbu ruženca s deťmi (modlíme sa bolestný ruženec).

  • Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou.

  • Dnes (v nedeľu 14ˆ. októbra) sme pozvaný na organový koncert, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole v Pustých Úľanoch o 16. hodine. Na organe bude hrať p.Marek Vrábeľ a na husliach p. Milan Paľa. Vstupné na koncert je dobrovoľné.