Oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

Oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

Oznamy na Dvadsiatu nedeľu v Cezročnom období