Oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V týždni budem spovedať zvlášť v pondelok a stredu hodinu pred sv. omšou.

  • V piatok pozývame deti a mládež na sv. omšu i na sladké stretnutie po nej na farskom dvore. Tentokrát nebudeme opekať a netreba si nič priniesť, jedlo a nápoje budú pre Vás pripravené…

Oznamy na Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • V týždni budem spovedať zvlášť v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou.

  • V piatok pozývame deti a mládež na sv. omšu v Abraháme i na sladké stretnutie po nej na farskom dvore. Tentokrát nebudeme opekať a netreba si nič priniesť, jedlo a nápoje budú pre Vás pripravené…

  • Srdečne ďakujem všetkým, ktorí dokázali obetovať čas a námahu pri upratovaní a úprave kostola a jeho okolia pred hodami. Nech Vám to dobrý Boh odmení.

  • Na budúcu nedeľu bude tradičná hodová farská zbierka.