Oznamy na Druhú nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • Prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára). V stredu použijeme formulár sv. omše Za jednotu kresťanov.

 • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Predtým je stretnutie na fare o 17.30.

 • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke školstvo arcidiecézy.

 • Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa tieto školy mohli ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo vyše 35 tisíc eur. Vďaka Vašim milodarom sme mohli finančne pomôcť piatim katolíckym školám pôso­biacim na území našej arcidiecézy.

 • Na sviatok Obetovania Pána (2. februára) bude sv. omša o 14.30, na ktorú Vás srdečne pozývam. Po nej sa bude konať farské stretnutie v kultúrnom dome.

Oznamy na Druhú nedeľu v Cezročnom období

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • Prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára). V utorok použijeme formulár sv. omše Za jednotu kresťanov.
 • V piatok bude v Abraháme sv. omša pre deti a mládež. Predtým je stretnutie na fare o 17.30.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke školstvo arcidiecézy.
  Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa tieto školy mohli ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo vyše 35 tisíc eur. Vďaka Vašim milodarom sme mohli finančne pomôcť piatim katolíckym školám pôso­biacim na území našej arcidiecézy.
 • V priebehu týždňa sa zapisujú úmysly sv. omší na mesiac február.
 • Na sviatok Obetovania Pána (2. februára) bude sv. omša o 9. hodine, na ktorú Vás srdečne pozývam.