Oznamy na Druhú adventnú nedeľu a rozpis bohoslužieb

Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

 • V Advente bývajú rorátne sv. omše o 6.30 a pred nimi sa o 6.15 modlíme ranné chvály z Liturgie hodín. Srdečne pozývam všetkých, zvlášť deti a mládež; pre nich sú potom na fare pripravené adventné raňajky.

 • V týždni sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Ich obsahom je: Prí­chod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodli­vosť vo svete.

 • V piatok bude svätá omša pre deti a mládež. Po nej bude skúška k divadlu.

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti na budúcu nedeľu (16. decembra) od 14. do 16. hodiny.

 • Chorých a nevládnych budem spovedať v ich príbytkoch v stredu 19. decembra dopoludnia. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

 • Na budúci piatok (14. decembra) sa po sv. omši uskutoční stretnutie rodičov tých detí, ktoré by chceli na konci tohto školského roka pristúpiť k prvému sv. prijímaniu.

 • Aj počas tohtoročných Vianočných sviatkov k Vám chcú zavítať deti s Dobrou novinou, pričom možno prispieť do zbierky pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Prosím, aby ste deti prijali. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom jednoduchého formulára vzadu v kostole.

 • Stále ešte pozývame aj deti na koledovanie Dobrej noviny. Prihlásiť sa môžu od veku 7 rokov u našich šikovných animátorov (Anna, Izabela, Kristína, Daniel a Dominik) po sv. omši v piatok a v nedeľu.

 • Do jesennej zbierky na charitu ste prispeli sumou 438 €, za čo Vám úprimne ďakujem.

Oznamy na Druhú adventnú nedeľu
Oznamy na Druhú adventnú nedeľu

Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

 • V týždni sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Ich obsahom je: Prí­chod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodli­vosť vo svete.

 • V piatok bude svätá omša pre deti a mládež. Po nej bude skúška k divadlu.

 • V sobotu bude rorátna sv. omša o 7.00 a pred ňou sa o 6.45 modlíme ranné chvály z Liturgie hodín. Srdečne pozývam všetkých, zvlášť aj deti a mládež. Pre všetkých budú potom pripravené adventné raňajky.

 • Kto je ochotný niečo na sobotu pripraviť, nech sa zastaví teraz po sv. omši v sakristii.

 • Sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti na budúcu nedeľu (16. decembra) od 14. do 16. hodiny (prosím, aby ste prišli do 15.30).

 • Chorých a nevládnych budem spovedať v ich príbytkoch v pondelok 17. de­cembra dopoludnia. Prosím, aby ste ich prihlásili v sakristii.

 • Na budúci piatok (14. decembra) sa po sv. omši uskutoční stretnutie rodičov tých detí, ktoré by chceli na konci tohto školského roka pristúpiť k prvému sv. prijímaniu.

 • Pozývame deti na koledovanie Dobrej noviny. Prihlásiť sa môžu napr. u Lucky Kollárovej. Prosím o spoluprácu rodičov, starých rodičov…

 • Do jesennej zbierky na charitu ste prispeli sumou 325 €, za čo Vám úprimne ďakujem.

 • Vzadu v kostole si starší môžu zobrať reflexné pásky k zvýšeniu viditeľnosti pri ceste (nielen) do kostola a z kostola. Zároveň naliehavo prosíme o ich používanie.

Oznamy na Druhú adventnú nedeľu
Oznamy na Druhú adventnú nedeľu