Oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii farského denného tábora pre deti, ako aj výletu do Banskej Štiavnice. Ďakujem zvlášť hlavným vedúcim, ďalej animátorom, tiež všetkým pomocníkom, no v neposlednom rade aj Obci Abrahám, Obci Hoste a P-OD Abrahám. Vďaka za všetku Vašu podporu – tak materiálnu ako aj duchovnú.

Oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Devätnástu nedeľu v Cezročnom období pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste