Oznamy na Desiatu nedeľu v Cezročnom období a rozpis bohoslužieb

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Desiatu nedeľu v Cezročnom období pre Farský kostol sv. Abraháma, patriarchu

  • V piatok bude sv. omša pre deti a mládež. Pred ňou je stretnutie na fare o 17:30h.

  • Na výveske nájdete plagát Komunity Cenacolo s pozvaní­m na Deňˆ otvorených dverí­, ktorý bude v sobotu 23. júna od 14. hodiny so zaujímavým programom.

Oznamy na Desiatu nedeľu v Cezročnom období

Poriadok bohoslužieb a Oznamy na Desiatu nedeľu v Cezročnom období pre Kostol Narodenia Panny Márie, Hoste

  • Na výveske nájdete plagát Komunity Cenacolo s pozvaní­m na Deň otvorených dverí­, ktorý bude v sobotu 23. júna od 14. hodiny so zaujímavým programom.

Oznamy na Desiatu nedeľu v Cezročnom období