Oznamy farského úradu Abrahám 25.10. – 1.11.2020

  • Z dôvodu zákazu vychádzania budú v tomto čase sväté omše slávené súkromne, bez účasti veriacich.
  • Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok z dôvodu pandémie nového koronavírusu získať celý november.
    Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí, ak sa v duchu spoja so spoločenstvo Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť hneď ako to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.
  • Kto by mal záujem o sviatosť zmierenia, nech sa ohlási na farskom telefónnom čísle 031/789 9435 a spoveď bude dohodnutá individuálne.
  • Prosme Pána v našich modlitbách o skoré ukončenie tejto situácie.