Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi

Peter Takács

dňom

2.2.2023

Úradný dokument je v prílohe nižšie.