Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania

Zobraziť oznámenie PDF
mapa k územnému konaniu