Oznámenie o začatí územného konania – 244-1/2023 – verejná vyhláška

Vyvesené dňa: 19.6.2023

Zvesené dňa: 4.7.2023