Oznámenie o vytvorení volebného okrsku 2022

V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

bude v obci Abrahám vytvorený volebný okrsok č.1.

Umiestnenie volebného okrsku č.1 bude v budove Kultúrneho domu v Abraháme č.33, PSČ 92545 Abrahám.