Oznámenie o vydaní rozhodnutia, Krajský pamiatkový úrad Trnava – Verejná vyhláška

Vyvesené dňa: 6.7.2023

Zvesené dňa: 21.7.2023