Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Abraháme oznamuje uloženie poštovej zásielky pre osobu:

  • Martin Zemko, Abrahám

doporučenú zásielku zo dňa 23.1.2020 do vlastných rúk si môžete prevziať na Obecnom úrade počas úradných hodín.