Oznámenie o uložení zásielky

Obecný úrad v Abraháme oznamuje uloženie poštovej zásielky pre osoby:

  • Alžbeta Zemková r. Marušincová č. 215 925 45 Abrahám
  • Martin Zemko č. 221 Abrahám

doporučené zásielky do vlastných rúk si na Obecnom úrade v Abraháme vyzdvihnite počas úradných hodín.