Oznámenie o uložení poštovej zásielky

pre p. Petra Takácsa

Poštovú zásielku si možno prevziať na Obecnom úrade v Abraháme v lehote 18 dní odo dňa vyvesenia.

Vyvesené dňa 4.5.2023

Zvesené dňa 22.5.2023