Oznámenie o uložení poštovej zásielky

pre p. Adama Linku

Vyvesené dňa: 27.9.2023

Zvesené dňa: 14.10.2023