Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Obecný úrad v Abraháme oznamuje uloženie poštovej zásielky pre osobu:

  • Martin Zemko

Poštovú zásielku si možno prevziať na Poštovom úrade v Abraháme v lehote 18 dní odo dňa vyvesenia.