Oznámenie o uložení poštovej zásielky

pre p. Sofiu Šofrankovú

Vyvesené dňa: 22.9.2023

Zvesené dňa: 9.10.2023