Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Obecný úrad v Abraháme oznamuje uloženie poštovej zásielky pre osobu:

  • p. Štefan Holubec

Poštovú zásielku si možno prevziať na Obecnom úrade v Abraháme v lehote 18 dní odo dňa vyvesenia.

Vyvesené dňa: 26.3.2024

Zvesené dňa: 13.4.2024