Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Obecný úrad v Abraháme oznamuje uloženie poštovej zásielky pre osobu:

  • p. Marian Végh

Poštovú zásielku si možno prevziať na na Poštovom úrade v Abraháme v lehote 18 dní odo dňa vyvesenia.

Vyvesené dňa: 20.3.2024

Zvesené dňa: 7.4.2024