Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie vo veci určenia lesného celku s názvom „Galanta“ – Verejná vyhláška

OU-TT-OOP4-2023/027824-069

Vyvesené dňa: 6.7.2023

Zvesené dňa: 21.7.2023