Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR

Zobraziť oznámenie PDF