Oznámenia o začatí stavby – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vážení občania.

Spoločnosť  PZ Plus, s. r. o., Považská Bystrica oznamuje začatie stavby a začiatok prác na elektrickom vedení V439, kde sú uvedené parcely, ktorých sa predmetné práce budú týkať.

Kompletnú dokumentáciu aj so situačnou mapou nájdete v prílohe nižšie.

Vyvesené dňa: 22.2.2024

Zvesené dňa: 8.3.2024