Oznámenia k voľbám do Európskeho parlamentu 2019

Kumulované oznámenie:

  • o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
  • určenie e-mailovej adresy pre oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
  • určenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
  • oznámenie o počte obyvateľov