Oznam Sociálnej poisťovne k elektronickej komunikácii

Vážení klienti
na www.socpoist.sk v časti
K O R O N A V Í R U S

Nájdete všetky potrebné informácie s možnosťou elektronickej komunikácie

  • Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach
  • Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok
  • Žiadosť o ošetrovné
  • A iné…

V prípade, že ste odkázaní na fyzické doručenie, tlačivá nájdete na vymedzenom mieste v SP. Po správnom vyplnení tlačív – podpísaní, ich môžete vhodiť do určenej schránky .
Dodržiavaním pokynov, obmedzenou návštevou inštitúcií, používaním rúška, rukavíc a iných ochranných prostriedkov prispejete  k boju proti šíreniu nákazy.
ĎAKUJEME !