Otvorenie MŠ a ZŠ (materskej školy a základnej školy) v Abraháme

Vážení občania, rodičia!

Obecný úrad v Abraháme Vám oznamuje, že dňom 22.3.2021 na základe odporučenia RÚVZ v Galante otvára prevádzku a výučbu v Materskej škôlke a v Základnej škole Michala Tareka v Abraháme I. stupeň.

Nástup detí do MŠ a ZŠ je podmienený negatívnymi testami oboch rodičov a predložením čestného vyhlásenia o bezpríznakovosti osôb žijúcich v spoločnej domácnosti na COVID-19.

Bližšie informácie sú uvedené na webových stránkach materskej a základnej školy. Rodičia si môžu vyžiadať tlačivo čestného vyhlásenia pri testovaní v sobotu v kultúrnom dome v Abraháme a v nedeľu v obci Hoste.

Starosta