Folklórny súbor Jatelinka, Abrahám

Hasiči ako členovia folklórneho súboru Jatelinka – rok 2004

(Prvý rad hore zľava – D. Kollár, A. Ivančík a sprava – P. Kollár, Š. Palčo, P. Čambál)

Folklórny súbor Jatelinka

Trofeje z hasičských súťaží si môžu pozrieť návštevníci obecného múzea, kde sa všetky vystavili pri príležitosti 20. výročia znovu založenia zboru. Medzi najúspešnejšie tímy patrilo ženské družstvo, ktoré získalo najviac trofejí. Takisto si môžu občania pozrieť fotografie za uplynulé obdobie, či už zo zásahov, súťaží, brigád alebo obecných akcií. Počas rokov sa hasiči zúčastnili nespočetne veľa súťaží.

Nočná hasičská súťaž 2006 - čistenie zemiakov

Organizátori nočnej hasičskej súťaže pri čistení cibule a zemiakov – rok 2006
(sprava S. Baďuríková, L. Hitka, L. Ivančík, R. Hričo, P. Čambál, S. Černušková,…)

Nočná hasičská súťaž 2006 - stánok DHZ

Prístrešok na predaj gulášu a stan pre muziku – nočná súťaž v roku 2006

V letnom období od júna do septembra bývala hasičská súťaž každú sobotu vrátane tej v Abraháme. Boli to denné súťaže, nočné súťaže, súťaže hry Plameňˆ mladých hasičov, branné preteky mladých hasičov, previerky pripravenosti, okresné či krajské súťaže. Za každým jedným úspechom zboru sa skrývala poctivo odvedená práca, či už na tréningu, pri príprave techniky, organizovaní nočnej súťaže a pod.

Organizácia nočnej súťaže prebiehala kedysi úplne inak. Začalo sa v dobe, keď na ihrisku bola stará budova, mini prístrešok na varenie gulášu, betónová plocha bez lavičiek, pultu pre bufet a skladu. Od rána sa pripravoval guláš, minimálne 4 kotle, bolo treba čistiť cibuľu, krájať mäso, variť guláš pred začiatkom súťaže, víno sa čapovalo do fliaš ktoré bolo potrebné poumývať, chystali sa dve základne pre súťažné družstvá, celá plocha vedľa ihriska bola zastavaná hasičskými autami.

Nočná súťaž hasičov 2011

Zahájenie nočnej súťaže v roku 2011 – pri mikrofóne starosta Ing. Igor Németh

Pamätáme ako sa na jednej súťaži zúčastnilo vyše 40 družstiev, na ihrisku bolo cca 800 ľudí, minulo sa 6 kotlov gulášu a vyše 250 litrov vína, pričom zábava trvala do šiestej rána a s upratovaním sa končilo až o ôsmej ráno (vyzbieralo sa cca 60 vriec odpadu). Dnes keď niekto povie, že sa nedajú organizovať akcie, je to dôvod na pobavenie. Dajú, len treba chcieť a nebyť pohodlný. Nočné súťaže organizovali a organizujú celé roky mladí ľudia, dobrovoľne a do súťaže vkladajú svoj čas a peniaze. Za túto odvedenú prácu im hasiči chcú poďakovať, každému jednému (bývalým aj súčasným členom). Okrem športových úspechov si pripomeňme zásahovú činnosť.

Prvý veľký požiar v bývalej ozdravovni – rok 2005

Technické vybavenie zboru je dnes na vynikajúcej úrovni, no nie vždy tomu bolo tak. Začalo s Aviou do ktorej sa museli dokúpiť a zohnať z druhej ruky základné vecné prostriedky. Na zásahy sa chodilo len v montérkach so starými prilbami.

Prvý veľký požiar bol zaznamenaný v roku 2005, keď horela strecha bývalej ozdravovne. Na mieste boli členovia zboru medzi prvými a použili len 4 staré hasiace
prístroje z Avie. Požiar už bol ale rozšírený v strešnej konštrukcii, preto sa hasenie s profesionálnymi hasičmi z okolia predĺžilo do rána. Po tomto a podobných zásahoch sa začalo postupne riešiť vybavenie členov a zboru.

Prvý zásahový kabát s prilbou bol zakúpený z Brna v roku 2008, druhý o rok nato. Stálo to veľa nervov a debát na obecnom zastupiteľstve, aby hasiči mohli zo svojho rozpočtu zrealizovať takúto vec. Topánky si dokonca kúpili za svoje peniaze, takisto dýchacie prístroje v roku 2010, pre ktoré išli až do Dolního Benešova.

Zásahové obleky, prilby, topánky a dýchací prístroj Saturn S7 - rok 2012 a 2013

V roku 2011 a 2012 pribudli do vybavenia nové zásahové obleky, ktoré členovia zakúpili z vlastných peňazí. Do Avie bola vyrobená a namontovaná 300 litrová nádrž na vodu s vysokotlakým čerpadlom, aby zbor mohol zasahovať aspoň pri menších požiaroch porastov, odpadu a trávy. Členovia strávili dlhé hodiny pri prerábaní Avie, nakoľko nádrž bolo treba vsadiť do malého voľného priestoru za čerpadlom. Všetky tieto udalosti dokazujú, že hasičstvo je viac ako záľuba/hobby, je to nadšenie robiť veci pre pomoc druhým. Od roku 2008 sa zhromažďuje výbava, ktorá v obci vydrží veľa rokov a nasledujúce generácie hasičov nebudú mať problém nadviazať na činnosť. K tomuto dnes už slúžia štátne dotácie, no nebolo tomu vždy tak. Nastal obrovský posun vpred, zbor sa začal viac orientovať na zásahy ako šport. Dodnes sú to lepšie investované peniaze ako na drahé čerpadlo pre ligové súťaže.

Zásahové obleky, prilby, topánky a dýchací prístroj Saturn S7 - rok 2012 a 2013
Vysokotlaké hasiace zariadenie s čerpadlom, hadicovým bubnom a prúdnicou - rok 2012

Vysokotlaké hasiace zariadenie s čerpadlom, hadicovým bubnom a prúdnicou – rok 2012

História zboru nie je len o športových úspechoch, zásahoch, či kultúrnych podujatiach. Je takisto o neúspechoch, bojom s ľudskou hlúposťou, zaujatosťou, bojom o financie, o rovnaký prístup k organizáciám alebo bojom rozdielnych názorov v samotnom zbore. Nič nie je ideálne, ani história DHZ Abrahám.