DHZ – dobrovoľný hasičský zbor (Hasiči) Abrahám

Podľa výpovede najstarších žijúcich občanov vznikol dobrovoľný hasičský zbor v obci niekedy začiatkom 20. storočia. V roku 1916 bola schválená municipálnym výborom v Bratislave úprava „Požárneho štatútu obce Abrahám“ pod č. 1269/916.

Do dnešnej podoby sa dobrovoľný hasičský zbor v Abraháme formoval od svojho znovu založenia v roku 1997. Jeho hlavnou úlohou je pomoc obci a občanom pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach. Medzi ďalšie činnosti zboru patrí údržba techniky, školenie a príprava členov zboru, zabezpečovanie technickej pomoci, vykonávanie požiarneho dozoru na podujatiach, výchova hasičskej mládeže, reprezentácia obce na súťažiach a účasť na kultúrnych podujatiach v obci.

Znak DHZ Abrahám

Aktuálna členská základňa DHZ Abrahám

 • Peter Čambál
 • Štefan Palčo
 • Pavol Čambál
 • Ing. Tomáš Heriban
 • Marek Parák
 • Jozef Hrubčin
 • Ing. Stanislav Parák
 • Andrej Ivančík
 • Nikoleta Takácsová
 • Ing. Lenka Palčová
 • Mgr. Terézia Heribanová
 • Martin Kralovič
 • Bc. Matej Banáš
 • Erik Vyskoč
 • Jozef Banáš
 • Iveta Hrubčinová
 • Matej Líška
 • Ing. Igor Németh
DHZ Abrahám
DHZ Abrahám

Vybavenie a technika DHZ Abrahám

Hasičské auto CAS15 Iveco Daily + protipovodňový vozík

Nové vozidlo na podvozku Iveco Daily používame od Mája 2015, kedy nám ho odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňák. Stalo sa tak v rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami, pri ktorom MV SR počas celého roka odovzdávalo novú a starú zrepasovanú hasičskú techniku po celom Slovensku. Hasičské auto so 750l nádržou na vodu a prenosnou motorovou striekačkou Tohatsu je určené na zdolávanie požiarov pomocou vody a peny. Obsahuje vecné prostriedky na nasávanie, dopravu vody, príslušenstvo na technické zásahy a zdravotnícky materiál pre poskytnutie prvej pomoci. Pre komunikáciu s HaZZ SR je vybavené vozidlovou rádiostanicou a ručnými rádiostanicami. Vo februári 2016 pribudol k vozidlu protipovodňový vozík, ktorý naša obec získala vďaka projektu aktívne protipovodňové opatrenia. Vozík okrem povodňových bariér obsahuje základné náradie, elektrické a benzínové kalové čerpadlo, elektrocentrálu, prenosné osvetlenie a plávajúce čerpadlo. Dopĺňa výbavu Iveca Daily a rozširuje pôsobnosť hasičov. Dá sa použiť nielen pri povodniach, ale aj pri technických zásahoch a požiaroch mimo obce, ťahaní vody zo zaplavených pivníc či nočných zásahoch.

Iveco Daily - DHZ Abrahám
Iveco Daily hasiči Abrahám

Prenosná motorová striekačka Tohatsu VC82ASE

Vo výbave Iveca Daily sa nachádza kvalitná motorová striekačka od japonského výrobcu Tohatsu, ktorá nahradila našu starú PS12 z Avie. Skladá sa z vodou chladeného, 2-valcového, 2-taktného benzínového motora o výkone 40,5kW a jednostupňového odstredivého čerpadla s manuálnou vývevou. Výhodou tohto typu je jeho ľahká váha (94kg), čo umožňuje prenos čerpadla len dvoma hasičmi. Maximálny výkon čerpadla pri tlaku 0,6 MPa a nasávacej výške 3m je 2050l/min.

Striekačka Tohatsu

Hasičské auto Avia A31

Avia A31 je vozidlo používané hasičmi už dlhšiu dobu a vo výbave dobrovoľných hasičov ju nájdeme dodnes. Umožňuje prenos čerpadla PS12, hadicového materiálu, technických prostriedkov, sorpčných materiálov, dýchacích prístrojov, rebríka a pod. Výhodou Avie je lepšia priechodnosť v teréne a väčší priestor pre hasičské družstvo. Od roku 2012 disponovala naša Avia 300l nádržou na vodu s vysokotlakovým čerpadlom, ktoré si hasiči svojpomocne namontovali do auta. Toto zariadenie úplne postačovalo na hasenie trávnatých porastov, drobných požiarov mimo obce a šetrilo použitie hasiacich prístrojov. V roku 2015 bola nahradená novým vozidlom Iveco Daily a predaná dobrovoľným hasičom.

Avia DHZ Abrahám

Zásahové obleky Zahas V, Deva Fireman V a Deva Fireman V PBI

Prvé dvojdielne viacvrstvové zásahové obleky Zahas V, ktoré sú zložené z Nomexu a nehorľavých aramidových vlákien kombinovaných s kevlarom, boli zakúpené v rokoch 2008 a 2009. V roku 2014 bol zakúpený zatiaľ posledný oblek Zahas V z dotácií ministerstva vnútra SR. Ich súčasťou je odopínacia termoregulačná vložka s membránou, nechýbajú reflexné žlto-strieborné pruhy a nápis HASIČI z materiálu 3M SCOTCHLITE. Za mimoriadne praktické považujeme na oblekoch Zahas V vystuženie ramien a kolien kevlarom. V rokoch 2011 a 2012 pribudli do našej výbavy aj zásahové obleky od spoločnosti Deva. Jedná sa o obleky Fireman V a Fireman V PBI, ktoré si členovia zakúpili z vlastných peňazí. Jedná sa o kvalitné obleky s membránou Gore-tex, oblek z materiálu PBI (zlatá farba) dokonca zvláda vyššie mechanické a tepelné zaťaženie. Všetky obleky splňujú normu EN 469 a boli použité priamo na zásahoch, kde sme sa o ich kvalitách mohli najlepšie presvedčiť.

Zásahové prilby MSA Gallet F1SF, Schubert F200, svietidlá Peli XP

Prilba je formovaná z kopolyamidu. Tento materiál sa vyznačuje vysokou tvarovou stálosťou pri vysokých teplotách, húževnatosťou a tvrdosťou. Vnútorná časť prilby obsahuje tlmiace materiály. Anatomicky tvarovaný štít je potiahnutý jednostranne priehľadnou vrstvou zlata (9% priepustnosť svetla). Bližšie k tvári sú v prilbe integrované zasúvacie ochranné okuliare z číreho plastu. Na zadnej strane sa nachádza nomexový zátylník s pokovenou vnútornou stranou. K prilbám boli zakúpené halogénové svietidlá Peli XP, ktoré je možné použiť aj vo výbušnom prostredí. Ku každej prilbe je k dispozícii nehorľavá kukla z materiálu NOMEX.

Zásahová obuv Hanrath, Zeman a Holík, zásahové rukavice Holík

Zásahová obuv je zhotovená z vysoko kvalitnej hydrofóbnej kože, šnúrky z nehorľavého materiálu NOMEX, žiaruvzdorné švy, oceľová špička, norma EN345 HRO. Podrážka obsahuje oceľovú planžetu a vzduchový vankúš s termoizolačnými vlastnosťami. Je odolná proti olejom, benzínu, kyselinám, je antistatická, protišmyková a žiaruvzdorná do 300°C. Obuv je vybavená membránou, ktorá chráni nohu pred vodou a vlhkosťou. Zásahové rukavice Holík sú zložené z nehorľavého NOMEXU (PBI) a membrány Porelle.

Dýchacie prístroje Saturn S7 s maskami CM5 a Dräger Panorama Nova

V roku 2008 so zakúpením prvého zásahového obleku sme začali premýšľať o dýchacích prístrojoch a keďže cena pretlakových prístrojov je astronomická spolu s údržbou, rozhodli sme sa pre osvedčenú klasiku – Saturn S7. V roku 2010 sme zakúpili prvé dva kusy Saturn S7 od SDH Dolní Benešov z vlastných peňazí. Dýchacie prístroje boli kompletné aj s maskami CM5 a platnými revíziami. Ďalšie nám boli poskytnuté darom od OR HaZZ v Galante v roku 2012 a boli k nim zakúpené masky Dräger Panorama Nova. V roku 2012 bolo kompletne obnovených 5 kusov prístrojov – kontrolovali sa fľaše, pľúcne automatiky, masky, hadice a vymieňali sa opotrebované diely. Dodnes nám slúžia, je zabezpečený ich pravidelný servis a revízie. Musíme povedať, že pre činnosť DHZ úplne postačujú. Saturn S7 je autonómny dýchací prístroj s otvoreným okruhom – podtlakový. Je určený na ochranu horných dýchacích ciest pre osoby pracujúce v prostredí s nedostatkom kyslíka alebo s vysokou koncentráciou nedýchateľných škodlivých látok. Môže byť tiež použitý v prostredí so špecifickým stupňom výbušnosti a v ťažko zamorenom prostredí. Vzduchová fľaša o veľkosti 7l sa plní tlakom 20 MPa a poskytuje 1400l stlačeného vzduchu. Celková váha prístroja je cca 13-15 kg a závisí najmä od váhy oceľového zásobníka. Každý rok v lete sa členovia zboru zúčastňujú lekárskych prehliadok a výcviku v polygóne, ktorý im umožňuje používať dýchacie prístroje po celý ďalší rok.