Organizácie pôsobiace v obci alebo priamo zriadené obcou

Z činnosti komisií Obecného zastupiteľstva

V obci Abrahám pôsobí 6 komisií, ktoré boli zriadené obecným zastupiteľstvom. Ich činnosť zachytávame v krátkych článkoch, kde si môžete prečítať o ich aktivitách a pôsobení.