/Organizácie
Organizácie 2018-01-15T12:30:56+00:00

Z činnosti komisií Obecného zastupiteľstva

V obci Abrahám pôsobí 6 komisií, ktoré boli zriadené obecným zastupiteľstvom:

  • finančná komisia a správa obecného majetku

  • komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť

  • komisia pre životné prostredie

  • kultúrna a spoločenská komisia

  • komisia pre voľno časové aktivity detí a mládeže

  • športová komisia

Komisia pre kultúru a spoločenská komisia

Zobraziť všetko z činnosti komisie

Divadelné predstavenie v Nitre

22. decembra 2017|

Kultúrna komisia v obci zorganizovala účasť na divadelnom predstavení s názvom “Syna či dcéru “

Komisia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže

Zobraziť všetko z činnosti komisie