Opatrenie ÚVZ SR upravujúce nosenie rúšok

Vážení občania,

nižšie je priložený dokument Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa upravuje od 2.9.2020 nosenie rúšok (prekrytie horných ciest dýchacích) a rušia niektoré výnimky.