Opatrenie ÚVZ SR – prevádzky a podujatia

Vážení občania,

v prílohe zverejňujeme Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7694/2020, ktorým sa určujú opatrenia všetkým prevádzkovateľom a tiež podmienky organizovania hromadných podujatí.