Opatrenie ÚVZ SR pre prevádzky a hromadné podujatia

Dôležité je napr.:

  • Zákaz podávania rúk
  • RÚŠKA sú POVINNÉ nielen na exteriérových, ale aj interiérových podujatiach
  • Ukončenie akcie o 23 h nie je prikázané, ale je odporúčané