Opatrenie ÚVZ SR pre prevádzky a hromadné podujatia

Vážení občania,

v prílohe zverejňujeme Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa od 15.10.2020 upravujú proti epidemiologické opatrenia v súvislosti s prevádzkami a hromadnými podujatiami.