Opatrenie ÚVZ SR OLP/4647/2020 – upravuje vzťahy cezhraničného styku s ČR

V prílohe nájdete úplne znenie Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/4647/2020, ktorým sa uvoľňujú opatrenia pri prechode štátnej hranice s Česko republikou.