Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa uvoľňujú opatrenia pre cezhraničný tranzit

V prílohe nájdete kompletné znenie Opatrenia ÚVZ SR č.OLP/45032020, ktorým sa upravuje spôsob a lehoty pri prekračovaní štátnej hranice a návrate zo zahraničia.