Opatrenie ÚVZ SR, ktoré určuje povinnosti zamestnávateľom

Vážení občania,

nižšie si môžete pozrieť opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa nariaďujú povinnosti zamestnávateľom.