Opatrenie ÚVZ SR – karanténne opatrenia

V súvislosti s vyhlásenou pandémiou ochorenia COVID-19 vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR tieto karanténne opatrenia účinné od 19.3.2020.

Všetky informácie nájdete v priloženom dokumente.