Opatrenie ÚVZ SR, domáca izolácia a rizikové krajiny

Vážení občania,

v prílohe nájdete dokument Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/5455/2020 ktorým sa nariaďuje osobám, ktoré navštívili krajinu, ktorá nie je uvedená v zozname domáca izolácia a jej ďalšie podmienky.