Opatrenie ÚVZ SR číslo: OLP/3354/2020

Vážení občania,

v prílohe nájdete dokument Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým sa dopĺňa opatrenie číslo OLP/2731/2020 zo dňa 23.3.2020.