Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/4648/2020 – upravuje spôsob prechodu štátnej hranice

V prílohe nájdete dokument Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa od 5.6.2020 menia podmienky prechodu štátnych hraníc s Českou republikou, Maďarskou republikou a Rakúskom.

Úplne znenie dokumentu sa nachádza nižšie.