Opatrenie ÚVZ SR č.OLP/4593/2020 – povoľujú sa návštevy v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a pobytových zariadeniach soc. služieb

Týmto opatrením sa od 3. júna 2020 12:00hod povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania stanovených podmienok.

Úplne znenie opatrenia nájdete v priloženom dokumente.