Opatrenia ÚVZ SR a uznesenie vlády SR č.169 z 27.3.2020

Vážení občania,

v súvislosti so šírením nákazy Koronavírus a ochorenia COVID-19 bolo dňa 27.3.2020 vydané uznesenie Vlády SR č.169, ktoré nájdete v prílohe. Pojednáva o rozšírení núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb.

Aktualizované Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré nájdete v plnom znení v prílohe.

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.3.2020, ktorým sa rozširuje okruh prevádzok, ktorým sa za stanovených podmienok povoľuje vykonávať činnosť. Jeho plné znenie nájdete v prílohe.