Opatrenia – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

OPATRENIA na jednotlivých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu

Žiadame klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.