Október – mesiac úcty k starším

Mesiac október je už tradične venovaný seniorom a seniorkám a inak tomu nebolo ani tento rok. Pri tejto príležitosti sa naši seniori stretli 25. októbra 2023 na kultúrno-spoločenskej akcii v kultúrnom dome. Po úvodnej básni v podaní pani Ľudmily Horváthovej a privítaní prítomných sa seniorom prihovoril starosta obce Mgr. Tibor Ležovič.

Našich dôchodcov prišli svojim programom pozdraviť a potešiť deti z Materskej školy a Základnej školy v Abraháme, ktoré si pod vedením šikovných pedagógov pripravili kultúrny program. Ďakujeme za krásny kultúrny zážitok, deťom za ich odvahu a šikovnosť a pani učiteľkám za ich kreativitu a trpezlivosť.

Po kultúrnom programe sa s radosťou seniorom prihovoril a povzbudil ich dôstojný pán Ondrej Chrvala.

Po slávnostnom obede, pri voňavej kávičke a chutnom zákusku sme využili toto krásne stretnutie na gratulácie jubilantom, ktorí v roku 2023 oslávili alebo oslávia okrúhle životné jubileum 75, 80, 85, 90 a 95 rokov života. Pán starosta každému osobne zagratuloval, odovzdal Pamätný list a darček.

Jubilantom želáme, aby boli naďalej plní životného optimizmu, tešili sa dobrému zdraviu, aby častejšie otvárali fľašu vína ako dvere u lekára na ambulancii, aby ich sprevádzala radosť a spokojnosť na každom kroku.

Milí naši seniori, ďakujeme všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a prajeme Vám pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby Vás ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť.