Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

ODVOLÁVA

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.9.2018