Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení občania.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresu Galanta od 31. 08. 2023.