Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante oznamuje odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 6.9.2021 v územnom obvode okresu Galanta.